Przy zapisie do szkoły policealnej lub liceum ogólnokształcącego oferujemy w drodze losowania upominek z puli powitalnej. Do wyboru zniżki i bony do wybranych sieci sklepów oraz bilety do kin.
Nie zwlekaj liczba nagród jest ograniczona

W naszej ofercie znajduje się wiele kierunków, na których nauka jest bezpłatna.

Strona główna Oferta Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla DorosłychGimnazjum dla Dorosłych
- dla osób, które chcą kontynuować kształcenie nie rezygnując z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do ewidencji szkół. Posługuje się drukami i pieczęciami MEN

 

PRZYJMUJEMY NA

Semestr 1

 • absolwentów szkoły podstawowej, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w danym roku kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia osoby, która ukończyła 16 lat
 • nauka trwa 3 lata (6 semestrów)
 • zajęcia realizowane są w systemie zaocznym, odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

 

Pozostałe semestry

 • uczniów lub słuchaczy , którzy przerwali naukę w innych szkołach
 • czas trwania nauki ustalany jest indywidualnie
 • zajęcia realizowane są w systemie zaocznym, odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie


PLAN NAUCZANIA

Lp.

Przedmiot

Semestry

Razem godzin

I

II

III

IV

V

VI

1

Język polski

40

41

41

41

41

41

245

2

Język angielski

18

18

18

18

19

19

110

3

Historia

13

14

18

18

18

29

110

4

Wiedza o społeczeństwie

12

11

12

-

-

-

35

5

Geografia

-

-

12

11

12

-

35

6

Biologia

-

-

-

12

11

12

35

7

Chemia

12

12

11

-

-

-

35

8

Fizyka

-

-

-

12

11

12

35

9

Matematyka

31

31

32

32

32

31

189

10

Informatyka

18

17

-

-

-

-

35

Łączna liczba godzin w semestrze

144

144

144

144

144

144

864UZYSKANE WYKSZTAŁCENIE

 • świadectwo ukończenia gimnazjum

 

REKRUTACJA

Trwa cały rok. Nie ma egzaminów wstępnych, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym. Obowiązują przerwy wakacyjne, feryjne i świąteczne

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub odpis, kopia, duplikat poświadczony przez notariusza)
 • 2 fotografie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza rodzinnego

 

WYDAJEMY

 • legitymacje szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu
 • zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • indeksy

 

KREATOR Edukacja umożliwi Ci zdobycie wykształcenia.
Zapraszamy do zapisu !

Zdobądź wykształcenie, zyskaj nowe kwalifikacje lub zmień zawód

Zapisz się
1/4

FAQ:

Czy przy zapisie pobierane jest wpisowe?

KREATOR Edukacja nie pobiera przy zapisie..

Pytania i odpowiedzi

KREATOR Edukacja Sp. z o.o.

ul. Drukarska 50
53-312 Wrocław

NIP: 8992770862
REGON: 362124954
Kontakt