Przy zapisie do szkoły policealnej lub liceum ogólnokształcącego oferujemy w drodze losowania upominek z puli powitalnej. Do wyboru zniżki i bony do wybranych sieci sklepów oraz bilety do kin.
Nie zwlekaj liczba nagród jest ograniczona

W naszej ofercie znajduje się wiele kierunków, na których nauka jest bezpłatna.

Strona główna Oferta Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla DorosłychLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej pracy i możliwość dalszego kształcenia. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do ewidencji szkół. Posługuje się drukami i pieczęciami MEN


PRZYJMUJEMY NA

Semestr 1

 • absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub absolwentów gimnazjum
 • nauka trwa 3 lata (6 semestrów)
 • zajęcia realizowane są w systemie zaocznym, odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

 

Semestr 3

 • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia realizowane są w systemie zaocznym, odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

 

Pozostałe semestry

 • uczniów lub słuchaczy innych szkół (liceów ogólnokształcących, techników), którzy przerwali naukę
 • czas trwania nauki ustalany jest indywidualnie
 • zajęcia realizowane są w systemie zaocznym, odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie


PLAN NAUCZANIA

Lp.

Przedmiot

Semestry

Razem godzin

I

II

III

IV

V

VI

Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym

1.

Język polski

38

30

30

30

30

22

180

2.

Język angielski

17

18

18

18

18

16

105

3.

Historia

17

18

-

-

-

-

35

4.

Wiedza o społeczeństwie

-

15

-

-

-

-

15

5.

Podstawy przedsiębiorczości

20

-

-

-

-

-

20

6.

Geografia

20

-

-

-

-

-

20

7.

Biologia

-

15

-

-

-

-

15

8.

Chemia

-

15

-

-

-

-

15

9.

Fizyka

-

20

-

-

-

-

20

10.

Matematyka

20

21

21

21

42

26

125

11.

Informatyka

20

-

-

-

-

-

20

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

12

Historia

-

-

36

36

31

22

125

13

Wiedza o społeczeństwie

-

-

27

32

31

-

90

Przedmioty realizowane w zakresie uzupełniającym

14

Przyroda

-

-

20

15

-

-

35

Łączna liczba godzin w semestrze

152

152

152

152

152

86

846UZYSKANE WYKSZTAŁCENIE

 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego potwierdzające wykształcenie średnie
 • świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

REKRUTACJA

Trwa cały rok. Nie ma egzaminów wstępnych, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym. Obowiązują przerwy wakacyjne, feryjne i świąteczne

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej w oryginale (lub odpis, kopia, duplikat poświadczony przez notariusza)
 • 2 fotografie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza rodzinnego

 

WYDAJEMY

 • legitymacje szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu
 • zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • indeksy

 

KREATOR Edukacja umożliwi Ci zdobycie wykształcenia.
Zapraszamy do zapisu !

Zdobądź wykształcenie, zyskaj nowe kwalifikacje lub zmień zawód

Zapisz się
1/4

FAQ:

Czy przy zapisie pobierane jest wpisowe?

KREATOR Edukacja nie pobiera przy zapisie..

Pytania i odpowiedzi

KREATOR Edukacja Sp. z o.o.

ul. Drukarska 50
53-312 Wrocław

NIP: 8992770862
REGON: 362124954
Kontakt